Nelly, Eugenijaus Ivanausko ir ansamblio „Kopų balsai“ dainų rodyklė


Daina
Albumas, kuriame ją galima rasti
1 Aba heidši bubeidši (Trad. / H. Liepa) „Linksmų šventų Kalėdų“
2 Adios amour (Kraljevič/ N. Tallat-Kelpšaitė) „Lauk manęs“
3 Aitvarai (B. Gorbulskis) „Aš tau dėkoju, daina“
4 Alfa ir Omega (M. Vaitkevičius, P. Gaulė) „Prisimink“
5 Amžinai kartu (M. Hartl / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
6 Ant dulkėto kelio (A. Bujavičius / H. Liepa) „Už jaunystę“
7 Ar girdi (Z. Tutic) „Klajūnė aš esu“
8 Ar meni pirmą tango (F. Bauer, H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
9 Ar meni? (Karter / N. Tallat-Kelpšaitė) „Ar meni?“
10 Ar prisimeni (B. Gorbulskis / R. Skučaitė) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
11 Ar tai sapnas (D. Novkovič / H. Liepa) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
12 Ar žinai, ko verkia vėjas (Klaipėdietis / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
13 Aš grįžtu pas tave (A. Bujavičius / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
14 Aš negaliu tikėti (Ch. Manoa / H. Liepa) „Ar meni?“
15 Aš nenoriu rudens (Trenet) „Mano daina“
16 Aš pažįstu ilgesį (A. Živanovičius / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“, „Prisimink“
17 Aš pažįstu ilgesį (muz. aut. nežinomas, A. Elenskis)
18 Aš tau dėkoju (L. Leandros) „Aš tau dėkoju, daina“
19 Aš vėl tikiu (Ch. Trenet / N. Kaunaitė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
20 Atleisk man (I. Lesics / H. Liepa) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
21 Atleiski mama (Z. Tutič / H. Liepa) „Neliūdėk“
22 Atostogos Graikijoje (Klaipėdietis / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
23 Atsiliepk dainoj (Racevičius) „Mano daina“
24 Ave Marija (F. Schubert / W. Scott) „Tau dėkoju“, „Linksmų šventų Kalėdų“
25 Ave Marija (Martins) „Man tu viena“
26 Baltas mano gyvenimas (A. Jegelevičius) „Jei laimingas esi...“
27 Baltas rūkas (B. Gorbulskis / V. Bložė) „Meilė lieka ta pati“
28 Baltas tango (R. Sielicki) „Aš tau dėkoju, daina“
29 Baltas žiemos miškas (F. Bernard / Petkevičienė) „Linksmų šventų Kalėdų“
30 Baltija (B. Gorbulskis / J. Strielkūnas) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
31 Baltos Kalėdos (White Christmas) (I. Berlin / H. Liepa) „Linksmų šventų Kalėdų“
32 Būk mano saulė (Jaroš / A. Elenskis) „Tau dėkoju“, „Mano daina“
33 Buvo vasaros naktis... (Langhals / H. Liepa) „Pasiilgau“
34 Ciganelija (Mutakis / A. Elenskis) „Tau dėkoju“, „Mano daina“
35 Čia mano jūra, mano saulė (A. Bujavičius / H. Liepa) „Tango talismanas“
36 Čiau, kapitone (C. Bruhn / H. Liepa) „Po kopų dangum“
37 Daina, tau atidaviau viską (V. Telksnys / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
38 Dainuiokit, vyturiai (M. Vaitkevičius / V. Barauskas) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
39 Dainuokim kartu (Klaipėdietis / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
40 Dainuos mums šaltinis (B. Gorbulskis / E. Matuzevičius) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“, „Mano daina“, „Auksiniai „Kopų balsai““
41 Dar anksti (B. Gorbulskis / P. Gaulė „Kad širdis liktų jauna“
42 Dar ne ruduo (Muz. a. než., H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
43 Dar pabūkim (B. Gorbulskis / A. Dabulskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“, „Lauk manęs“, „Auksiniai „Kopų balsai““
44 Dar vieną tango (C. Bruhn / H. Liepa) „Tau dėkoju“
45 Debesėlis (A. Bujavičius / V. Mykolaitis-Putinas) „Kaip mums čia smagu“
46 Dūdų orkestrai (U. Raczkowska) „Jei laimingas esi...“
47 Eik ir išeik (G. Grabovsky/H. Liepa) „Už jaunystę“
48 Elegija gyvenimui (A. Bujavičius / R. Nevidonskienė) „Kol plaks manoji širdis“, „Tau dėkoju“
49 Ežero šviesa (B. Gorbulskis / Palčinskaitė) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Kaip mums čia smagu“, „Prisimink“
50 Flamingo (C. Bruhn) „Klajūnė aš esu“
51 Gera būti žmogum (V. Telksnys / P. Gaulė) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė“
52 Gieda paukščiai (Tedič) „Jei laimingas esi...“
53 Gimtinės aidai (B. Gorbulskis / P. Gaulė) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
54 Graikiškų dainų pynė (Trad. / A. Elenskis) „Tango talismanas“
55 Grįžkit (N. Kolodžeris / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
56 Grįžo žvejai (M. Teodorakis, A. Elenskis) „Ar meni?“, „Prisimink“
57 Hei, likime (D. Novkovič / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
58 I love you (C. Carson Parks / H. Liepa) „Po kopų dangum“
59 I love You (H. Haller / H. Liepa) „Už jaunystę“
60 Ilgesio daina (R. Maue / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
61 Ilgesys (G. Kacarojus / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
62 Ilgesys (M. Panas) „Jei laimingas esi...“
63 Ilgesys (Z. Rudičius / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
64 Imk dainą, tėvyne (Mutakis) „Mano daina“
65 Įskilusi širdis (A. Bujavičius / A. Kancevičius) „Meilė lieka ta pati“
66 Išliksime jauni (Vailand / N. Tallat-Kelpšaitė) „Neliūdėk“
67 Išplaukiant (K. Kordalis / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“
68 Išplaukiant (L. Leandros, A. Elenskis) „Sušvitai manoj padangėje“
69 Išplaukiant (Trad. / A. Elenskis) „Tango talismanas“
70 Jauna naktis (B. Gorbulskis / A. Dabulskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Prisimink“
71 Jaunystės tango (A. Baša) „Man tu viena“
72 Je t'aime mon amour (A. Schairer / H. Liepa) „Lauk manęs“
73 Jei čia ateisi (V. Telksnys / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
74 Jei laimingas esi (H. Gietz / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Jei laimingas esi...“
75 Jei meilė gyvens (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Po kopų dangum“
76 Jeigu dar myli širdis (Komp. n. / H. Liepa) „Tango talismanas“
77 Jeigu meile tiki (B. Gorbulskis / R. Vanagas) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“, „Auksiniai „Kopų balsai““
78 Jeigu nebūtų meilės (J. White / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
79 Jingle Bells (Varpelių skambesys) (Trad. / H. Liepa) „Linksmų šventų Kalėdų“
80 Jonelis (Trad.) „Mano daina“
81 Juokias mergaitė (B. Gorbulskis / P. Gaulė) „Po kopų dangum“
82 Jūra svajonių pilna (B. Gorbulskis, P. Gaulė) „Prisimink“
83 Jūra vis jauna (M. Hartl/ H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
84 Jūros daina (D. Paulikas / H. Liepa) „Neliūdėk“
85 Jūros šauksmas (B. Gorbulskis, E. Matuzevičius) „Prisimink“
86 Jūros vaikai (Misteikis / H. Liepa) „Lauk manęs“
87 Kad gyventų meilė (I. Renard / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė“, „Tau dėkoju“, „Auksiniai „Kopų balsai““
88 Kad širdis liktų jauna (Pit / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
89 Kada groja orkestras (A. Elmenis) „Man tu viena“
90 Kada kaštonai skyla (B. Gorbulskis / V. Palčinskaitė) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
91 Kai bus sunku (R. Dujmic / H. Liepa) „Už jaunystę“
92 Kaip mums čia smagu... (Trad. / A. Elenskis) „Kaip mums čia smagu“
93 Kalbėk apie meilę (Komp. n. / H. Liepa) „Tango talismanas“
94 Kalėdų giesmė (J. Čiurlionytė / V. Nemunėlis) „Linksmų šventų Kalėdų“
95 Kapitono tango (A. Skorubka / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Auksiniai „Kopų balsai““, „Tau dėkoju“
96 Kelionė dviese (A. Oitas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Tango talismanas“
97 Kenčianti širdis (Dž. Novkovičius / N. Tallat-Kelpšaitė ir N. Etevičiūtė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
98 Klaipėdai (A. Paltinas / H. Liepa ir N. Etevičiūtė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tau dėkoju“, „Tango ir tu“
99 Klajūnė aš esu (R. Dujnic) „Klajūnė aš esu“
100 Klouno daina (A. Raudonikis, V. Bložė) „Sušvitai manoj padangėje“
101 Kodėl mes nekartu? (J. P. Ferland) „Man tu viena“
102 Kodėl taip būna (V. Telksnys) „Aš tau dėkoju, daina“
103 Kokiu žiedu žydi meilė (F. Olsen / H. Liepa) „Pasiilgau“
104 Kol plaks manoji širdis (J. Frankfurter / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
105 Kol žemė sukas (B. Gorbulskis, A. Churginas) „Sušvitai manoj padangėje“
106 Kopų balsai (F. Abreksas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
107 Krante, kur meilės daug (Klaipėdietis / H. Liepa) „Po kopų dangum“
108 Kranto ilgesys (M. Teodorakis, A. Elenskis) „Prisimink“
109 Kranto ilgesys (Mutakis) „Aš tau dėkoju, daina“
110 Kristina – Mary (Muz. a. než., A. Elenskis) „Sušvitai manoj padangėje“
111 Kur dingo čigonai (J. Frankfurter / H. Liepa) „Už jaunystę“
112 Kur eini? (A. Bajeras / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Neringai“
113 Kur eini? (A. Valjerė, A. Elenskis) „Prisimink“
114 Kur ta diena (J. Frankfurter/ H. Liepa) „Pasiilgau“
115 Kuršių marios (B. Gorbulskis) „Jei laimingas esi...“
116 Labai saldus medus (B. Gorbulskis / A. Bukontas) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
117 Labos nakties (A. Raudonikis, B. Mackevičius) „Prisimink“
118 Laikas (Backhaus / H. Liepa) „Pasiilgau“
119 Laikrodžiai (Galatis/ H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
120 Laimės žvaigždė (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
121 Laimingais būti (Z. Rujnic / H. Liepa) „Tau dėkoju“, „Ar meni?“
122 Laimingo vėjo (B. Gorbulskis, A. Elenskis) „Prisimink“
123 Laiveliu (B. Gorbulskis / A. Dabulskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
124 Lauk manęs (J. Frankfurter/ H. Liepa) „Lauk manęs“
125 Laukimas (V. Telksnys / J. Strielkūnas) Mylėsiu, kol gyvenu
126 Laukinės rožės (A. M. Hertl, H. Liepa) „Ar meni?“, „Sušvitai manoj padangėje“
127 Lauksiu tavęs ateinant (A. Raudonikis / J. Lapašinskas) „Meilė lieka ta pati“, „Prisimink“
128 Leiski man ištarti tyliai (H. Gietz) „Jei laimingas esi...“
129 Leiski rožėms dar žydėt (E. Egemann / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
130 Lenkiškų dainų pynė (A. Zieliński, J. Laskowsky, A. Osiecka) „Sušvitai manoj padangėje“
131 Lietuviška daina (A. Bujavičius / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
132 Lyg paukštis aš... (U. Hepan/ N. Tallat-Kelpšaitė) „Už jaunystę“
133 Malda (Hutter / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
134 Mamai (M. Jelavičius / H. Liepa) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“, „Ar meni?“
135 Mambo (J. Frankfurter / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
136 Man saulę dovanoki (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
137 Man tu viena (S. M. Kovasevičius) „Man tu viena“
138 Mandolina (D. Liaud / N. Kaunaitė) „Tango ir tu“
139 Mandolina (Dedic.) „Mano daina“
140 Mano daina (Chaplin) „Mano daina“
141 Mano gimtinė (V. Babravičiaus muz. ir žodž.) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
142 Mano svajonė (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
143 Manoj širdyj dar ne ruduo (Komp. n. / H. Liepa) „Tango talismanas“
144 Marių pakrantėj (M. Novikas / A. Vitkauskas) „Po kopų dangum“
145 Mažas namelis pamary (G. Grabowsky) „Klajūnė aš esu“
146 Mažas takas (Muz. a. než., H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
147 Meilė – tai namai (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
148 Meilė (V. Telksnys) „Man tu viena“
149 Meilę atiduok (G. Grabovsky/ H. Liepa „Už jaunystę“
150 Meilė gyva (A. Sairer / E. Ofierowsky / H. Liepa) „Ar meni?“
151 Meilė lieka ta pati (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
152 Meilė visur tik jauna (B. Gorbulskis / J. Mačiukevičius) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė“, „Tau dėkoju“, „Auksiniai „Kopų balsai““
153 Meilei ranką aš tiesiu (Muz. a. než., H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
154 Meilės laiptai (Z. Rudič) „Aš tau dėkoju, daina“
155 Meilės tango (Trad. / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“, „Tau dėkoju“
156 Meilės žvaigždė (P. Mauriat) „Man tu viena“
157 Melo man nebereikia (K. Bach / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
158 Menu (A. Bujavičius / A. Kancevičius) „Kad širdis liktų jauna“
159 Mes dviese (S. Sachakis / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
160 Mi Amor (J. White) „Man tu viena“
161 Mintys prie jūros (J. Lesič / H. Liepa) „Ar meni?“
162 Mylėk (A. Holdenas / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
163 Mylėk ir lauk (A. Raudonikis / P. Gaulė) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Sušvitai manoj padangėje“
164 Mylėk mane (Syvertsen/ N. Kaunaitė) „Tango ir tu“
165 Mylėki... (Z. Tutič / H. Liepa) „Pasiilgau“
166 Mylėsiu, kol gyvenu (A. Buttler / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
167 Mylimas miestas (A. Bujavičius / P. Gaulė „Už jaunystę“
168 Myliu tave (M. Panas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
169 Mus skiria tamsus kelias (M. Teodorakis, A. Elenskis) „Prisimink“
170 Mūsų meilės žvaigždė (P. Mauriat / A. Elenskis) „Aš tau dėkoju, daina“, „Tau dėkoju“
171 Mūsų paslaptis (Muz. aut. než. / N. Etevičiūtė) „Tau dėkoju“
172 Mūsų vasara (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Po kopų dangum“
173 Muzikos šaly (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
174 Naktinė jūra (Trad. / A. Elenskis) „Tango talismanas“
175 Naktis Romoje (G. Grabowsky) „Jei laimingas esi...“
176 Neklausinėk, kodėl... (R. Racevičius / V. Bložė) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
177 Neliūdėk (A. Basa / H. Liepa) „Neliūdėk“, „Tau dėkoju“
178 Nepyk (K. Kovačas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
179 Nepyk (V. Tedić, A. Elenskis) „Sušvitai manoj padangėje“
180 Neringa (B. Gorbulskis / R. Vanagas, J. Strielkūnas / A. Dabulskis) „Kaip mums čia smagu“
181 Neringai (B. Gorbulskis / R. Vanagas) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
182 Nesiliaukim mylėję (A. Bujavičius / R. Nevidonskienė) „Meilė lieka ta pati“
183 Neskubėk išeiti (Klaipėdietis / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
184 Neskubėki, laike! (D. Novkovič / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
185 Nidai (A. Bujavičius / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
186 Norėčiau (Banov / H. Liepa) „Už jaunystę“
187 Noriu juoktis ir dainuoti (Langhals / H. Liepa) „Lauk manęs“
188 O atminty likai (Orbison) „Mano daina“
189 O džiaugsmingoji (Trad. / H. Liepa) „Linksmų šventų Kalėdų“
190 O kaip norėčiau atgalios (N. Kolodžeris / N. Etevičiūtė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
191 O toliai šaukia (Z. Stipas / H. Liepa) „Neliūdėk“
192 O, mandolina (R. Žygelis / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“
193 O, širdie (T. Regensburg / N. Tallat-Kelpšaitė) „Ar meni?“
194 Oi, motinėle (B. Gorbulskis, V. Bložė) „Prisimink“
195 Ošia giria (B. Gorbulskis) „Man tu viena“
196 Paduok man ranką (Windorf / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
197 Pagunda (G. Gudauskienė / A. Karvelytė) „Klajūnė aš esu“
198 Pakalbėkim apie laimę (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Meilė lieka ta pati“
199 Paklausyk (M. Panas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“
200 Paklydo ramunė (M. Vaitkevičius, P. Gaulė) „Prisimink“
201 Pamario ruduo (B. Gorbulskis, A. Elenskis) „Prisimink“
202 Pamiršti namai (J. Cechanovičius / D. Teišerskytė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
203 Pasakyk, kodėl (Schenker/H. Liepa) „Už jaunystę“
204 Pasiilgau (Flamengo / H. Liepa) „Pasiilgau“
205 Paskutinis tango (N. Munro / N. Tallat-Kelpšaitė) Mylėsiu, kol gyvenu
206 Patikėki (J. Frankfurter / H. Liepa) „Ar meni?“, „Tau dėkoju“
207 Pavėlavusi daina (A. Raudonikis / B. Mackevičius) „Tango talismanas“
208 Pavėluoti laiškai (H. Hammond) „Jei laimingas esi...“
209 Po kopų dangum (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Po kopų dangum“
210 Prie tilto (B. Gorbulskis, A. Dabulskis) „Prisimink“
211 Prisiminimai (J. Bajanov) „Klajūnė aš esu“
212 Prisimink (B. Gorbulskis, E. Matuzevičius) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“, „Prisimink“, „Auksiniai „Kopų balsai““
213 Rami jūra (M. Teodorakis) „Jei laimingas esi...“
214 Ramiai miegok (K. Kovačas / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Neringai“
215 Ramunė balta (Trad.) „Mano daina“
216 Ryto belaukiant (N. Kologjer) „Klajūnė aš esu“
217 Romantika (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Po kopų dangum“
218 Rudens daina (Trad.) „Man tu viena“
219 Rudens naktis (A. Bujavičius / V. Mykolaitis-Putinas) „Kad širdis liktų jauna“
220 Ruduo (G. Gudauskienė / A. Karvelytė) „Klajūnė aš esu“
221 Ruduo (G. Gudauskienė / P. Lembertas) „Tau dėkoju“
222 Sakai, kad myli... (J. White/ H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
223 Saulės spindulys (Muz. a. než., H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
224 Saulės vaikai (H. Bouvens) „Jei laimingas esi...“
225 Sengalvėlė (Jalavičius/ H. Liepa „Lauk manęs“
226 Skamba varpai (Grobe / H. Liepa „Neliūdėk“
227 Skambėk, varpeli (Widmann / A. Paltinas) „Linksmų šventų Kalėdų“
228 Snaigės šoka linksmai (E. Ebel / A. Paltinas) „Linksmų šventų Kalėdų“
229 Su tavim (M. Teodorakis, A. Elenskis) „Prisimink“
230 Sudie (L. Leandros) „Aš tau dėkoju, daina“
231 Sudie (Ruinič / N. Tallat-Kelpšaitė) „Pasiilgau“
232 Sudie! (R. Ejerbestas / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Neringai“
233 Sugrįžk, mylimasai (graikų l. d. / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „„Auksiniai „Kopų balsai““
234 Susitikimas (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Kaip mums čia smagu“
235 Sustok... (Z. Runjič / H. Liepa) „Lauk manęs“
236 Sušvitai manoj padangėje (L. Leandros, A. Elenskis) „Sušvitai manoj padangėje“
237 Svajone tikiu (Trad. / H. Liepa) „Po kopų dangum“
238 Svajonės (G. Gudauskienė / V. Kevalaitienė) „Klajūnė aš esu“
239 Svajonės (G. Gudauskienė / V. Kevalaitienė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Meilė lieka ta pati“, „Tau dėkoju“
240 Svajonių miestas (K. Götz / N. Tallat-Kelpšaitė) „Neliūdėk“
241 Svajonių sodas (B. Gorbulskis/ J. Strielkūnas) „Lauk manęs“
242 Svajonių tango (D. Busch / H. Liepa) „Neliūdėk“
243 Svajos mano (Z. Tutič / H. Liepa) „Pasiilgau“
244 Širdies muzika (N. Milotti) „Man tu viena“
245 Šokam tango (J. Frankfurter / H. Liepa) „Po kopų dangum“
246 Švelniastygė mandolina (A. Dedic / A. Elenskis) „Tau dėkoju“
247 Šviečia žvaigždelė (Trad.) „Linksmų šventų Kalėdų“
248 Šviesk, mano saule (L. Leandros / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
249 Tą naktį (G. Morra/ H. Liepa) „Lauk manęs“
250 Taip jau buvo, taip jau bus (B. Gorbulskis, J. Mačiukevičius) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“, „Prisimink“
251 Taip turi būti (G. Grabowsky / H. Liepa) „Pasiilgau“, „Tau dėkoju“
252 Tamsus langas (V. Telksnys, P. Gaulė) „Sušvitai manoj padangėje“
253 Tango – talismanas (Komp. n. / H. Liepa) „Tango talismanas“
254 Tango ir tu (N. Munro / N. Etevičiūtė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tau dėkoju“, „Tango ir tu“
255 Tango su tavimi (C. H. Luca / H. Liepa) „Kad širdis liktų jauna“
256 Tąsyk (J. Frankfurter / H. Liepa) „Už jaunystę“
257 Tau (N. Kolodžer) „Aš tau dėkoju, daina“
258 Tau vienai dėkoju (W. Geiger / H. Liepa) „Pasiilgau“, „Tau dėkoju“
259 Tavo akys (J. Frankfurter / N. Tallat-Kelpšaitė) „Neliūdėk“
260 Tavo vardas, mama (Klaipėdietis / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
261 Tavo žodžiai (H. Bouvensas / S. Žlibinas)) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė“
262 Telefonas (K. Kovačas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
263 Tėvų namuos (B. Gorbulskis / P. Gaulė) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
264 Tik mes dviese (K. Monteno / H. Liepa) Mylėsiu, kol gyvenu
265 Tik neskubėk (J. Goldbird / H. Liepa) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Tango ir tu“
266 Tik vieną kartą (Trad. / A. Elenskis) „Tango talismanas“
267 Tik vieną tango (C. Bruhn / H. Liepa) „Pasiilgau“
268 Tikėkit man (J. Frankfurter/ H. Liepa) „Pasiilgau“
269 Tikra meilė (G. Grabowsky, H. Liepa) „Sušvitai manoj padangėje“
270 Tiktai tavęs nėra (D. Novkovičius) „Man tu viena“
271 Tyli daina (K. Löhmer / H. Liepa) „Lauk manęs“
272 Tyli naktis (F. Gruber / H. Liepa „Linksmų šventų Kalėdų“
273 Tylus lietus (B. Gorbulskis, R. Skučaitė) „Prisimink“
274 Traukinys (V. Telksnys / H. Liepa) „Neliūdėk“
275 Trumpa istorija (H. Mancini / N. Tallat-Kelpšaitė) Vinilinė plokštelė „Nelly Paltinienė“, „Klajūnė aš esu“
276 Tu - mano skausmo ir meilės ašara (V. Telksnys) „Neliūdėk“
277 Tu ateik (A. Bujavičius / A. Kancevičius) „Meilė lieka ta pati“
278 Tu ateik (V. Nemaniūnas / E. Selelionis) Vinilinė plokštelė „Dainuokit, vyturiai“
279 Tu ateik į pasimatymą (B. Gorbulskis / A. Saulynas) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“, „Auksiniai „Kopų balsai““
280 Tu ateik į pasimatymą (B. Gorbulskis / S. Žlibinas) „Ar meni?“
281 Tu juk myli mane (Muz. aut. nežinomas / H. Liepa) „Tango talismanas“
282 Už jaunystę (D. Novkovič / H. Liepa) „Už jaunystę“
283 Vaikystės dūmai (V. Telksnys) „Aš tau dėkoju, daina“
284 Vakar vakare (A. Klova / J. Strielkūnas) „Tango ir tu“
285 Vakaras (B. Gorbulskis / A. Churginas) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“
286 Vakaras pamary (Trad. / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“, „Tau dėkoju“
287 Vakare prie jūros (A. Dedičius / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“
288 Vakaro malda (A. Bujavičius / A. Kancevičius) „Po kopų dangum“
289 Valtys Nemune (B. Gorbulskis, V. Bložė) „Sušvitai manoj padangėje“
290 Varpai (Trad. / A. Paltinas) „Linksmų šventų Kalėdų“
291 Vasara (V. Kosič / N. Tallat-Kelpšaitė) „Lauk manęs“
292 Vasaros naktis (M. Panas / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
293 Vasaros romantika (St. Slyžius) „Klajūnė aš esu“
294 Vėl namo (B. Gorbulskis, A. Bukontas) „Prisimink“
295 Vieną kartą (N. Kolodžer) „Aš tau dėkoju, daina“
296 Vienadienė gėlė (J. Frankfurter / H. Liepa) „Tau dėkoju“, „Neliūdėk“
297 Vilties daina (V. Telksnys) „Jei laimingas esi...“
298 Vinguriavo takelis (M. Tamošiūnas ) „Mano daina“
299 Vis tave menu (B. Gorbulskis / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Kopų balsai“, „Kaip mums čia smagu“, „Tau dėkoju“
300 Wiedersehn, Arrivederci „Klajūnė aš esu“
301 Žemėj gegužio (B. Gorbulskis / S. Žlibinas) Vinilinė plokštelė „Daina, tau atidaviau viską...“, „Mylėsiu, kol gyvenu“
302 Žinau (Klaipėdietis / H. Liepa) „Kol plaks manoji širdis“
303 Žydėjimoi šviesa (V. Telksnys) „Aš tau dėkoju, daina“
304 Žuvėdros grįžta jūron (S. Sachakis / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas“
305 Žvaigždės mus lydės (M. Novikas / E. Selelionis) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Auksiniai „Kopų balsai““
306 Žvejų vestuvės (G. Kacarojus / A. Elenskis) Vinilinė plokštelė „Neringai“, „Ar meni?“, „Auksiniai „Kopų balsai““