Teo
                laikraštis
„Namai su TEO“, Nr. 5 (72)